2019 március elsején Zsombolya városa és a magyarországi, mórahalmi Móra-Tourist Információs és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a ROHU422 ”Green Transport – Development of Sustainable Mobility in the Twin Towns Jimbolia and Mórahalom””, röviden E-Transport című projekt megvalósításával egy új útra lépett. A projekt az Interreg V-A Románia-Magyarország Program keretében nyert támogatást, a rendezvények sorozatát a Mórahalmon, 2019 június 27.-én szervezett projektnyitó-konferencia indította el. A projekt egy új irányt nyit meg a két testvértelepülés, Zsombolya és Mórahalom közotti együttműködési lehetőségek vonatkozásában, mégpedig a köszszállítás terén.
A projekt fő célkitűzése egy környezetbarát helyi közszállítási rendszer létrehozása úgy Zsombolyán, mint Mórahalmon, valamint a román-magyar határvonal mindkét oldalán élő közösségek kapcsolatának megerősödése.
Tehát a projekt egy olyan helyi közszállítási hálózat létrehozását szorgalmazza Zsombolyán és Mórahalmon, mely kapcsolódhat majd a határon átnyúló közszállítási szolgáltatásokhoz.
A projekt keretén belül Zsombolya a következő feledatokat végzi el: beszerzi a közszállítási rendszer számára szükséges járműveket, megépíti az elektromos gépkocsiknak szánt töltőállomással ellátott parkolót, felállít egy Wi-Fi kapcsolatttal rendelkező „digitális fát”, Mórahalom pedig beszerezte az elektromos kisméreű kisbuszt és két töltőállomással ellátott parkolót épít.
A kisérleti projekt a létező helyi közszállítás életképes alternatíváját kívánja létrehozni, újabb lehetőségeket bevezetni a széndioxid kibocsátás csökkentésének terén. További célkitűzés a lakosság figyelmének felhívása és környezettudatosságának megerősítése az alternatív, nem szennyező szállítási rendszerek vonatkozásában.
A projekt költségvetése 779.715,90 EUR, és a következő módon oszlik meg: Zsombolya részére 535.710.90 EUR költségvetés áll rendelkezésre, Mórahalom részére pedig 244.005,00 EUR költségvetés.
2020.05.21.-én szerződést írtak alá a KO0MMUNALTECH KFT Kerreskedelmi Társasággal, melynek tárgya az elektromos kisbuszok leszállítása volt. Ennek értelmében, Zsombolya város két elektromos kisbuszt fog beszerezni, egy 19+1 ülőhelyest és egy 14+1+1 ülőhelyes. A szükséges engedélyek begyűjtése után Zsombolyán beindítják a zsombolyai ingyenes közszállítási rendszert. A kisbuszok egy rögzített vonalon és pontos menetrend szerint fognak közlekedni. A menetrendet és a járat vonalát széleskörűen reklámozzák majd a helyi médiában, valamint a polgármesteri hivatal internetes oldalán és Facebook felületén. A kisbuszok legalább öt napot fognak közlekedni hetente, 07-17 óra között. A tesztidőszak végén, valamint a nyilvános konzultáció eredményei alaján a memetrend változhat.
A helyi járatokon túl, havonta legalább egy kiszállás kerül megszervezésre a magyarországi projekt-partnerhez, Mórahalomra. A projekt lebonyolítási időszaka során 12 kirándulást fognak Mórahalomra szervezni, ezeknek teszt szerepük lesz, a lakosság körében a figyelemkeltést fogják szolgálni, valamint a projekt láthatóságát biztosítják. Az utazásokat különböző csoportok számára szervezik majd meg (gyermekek, fiatalok, különféle intézmények képviselői stb.) Zsombolya, a projekt vezető partner, kiemelt fontosságot fog tulajdonítani a hátrányos helyzetű csoportoknak, bátorítani fogja ezek Mórahalomra való utazását.
2020.05.27.-én adták át hivatalosan azt a területet, ahol ”ELEKTROMOS GÉPKOCSI TÖLTŐÁLLOMÁS LÉTREHOZÁSA ZSOMBOLYA VÁROSBAN ÉS NAPELEMES WIFI-FA FELÁLLÍTÁSA” munkafeladat kezdődik el. A munkálatok kivitelezője a TUBULAR TEHNO SISTEM KFT Kereskedelmi Társaság.
E tevékenységeknek köszönhetően Zsombolya város is ama települések sorába áll, melyek erőteljesen promotálják a zöld energiát. December hónap folyamán egy szakkonferencia kerül megszervezésre, hozzáértők bevonásával, ahol új irányzatokat mutatnak be a zöld energia terén. Ezentúl, Zsombolya komoly lépéseket tesz a település polgárainak életminőségének javításáért is, az ingyenes köszszállítás biztosítása által, amely a projekt lezárását követő öt évig érvényben marad.
A projekt megvalósításának szakaszaival kapcsolatos további részleteket az érdeklődök az www.jimbolia.ro oldal látogatásával kaphatnak, ahol a GREEN TRANSPORT gombra kell kattintani, továbbá az alábbi linken https://greentransport.net/index.php/en/ érhetők el.
Az Interreg V-A Románia-Magyarország Program az olyan román-magyar közös projektek támogatását szolgálja, melyek a határ két oldalán megjelenő azonos szükségletekkel foglalkoznak, és közös intézkedéseket követelnek, valamint újító megoldásokkal járulnak hozzá a kedvezményezett terület fenntartható fejlesztéséhez. Eme Program a régióban megvalósított előző határon átnyúló együttműködési programok folyatatása, a rendelkezésre álló teljes költségvetés kb. 232 millió Euró, ebből 189 milló Euró az Európai Regionális Fejlesztési Alap részéről érkező vissza nem térítendő támogatás. A kedvezményeztett programterület a határ romániai oldalárol Arad, Bihar, Szatmár és Temes megyét öleli fel, a magyarországi oldalról pedig Békés, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmér-Bereg megyét.

 

Jelen anyag tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.