Projekt

A projekt fő célja egy közös, határon átnyúló tömegközlekedési rendszer kialakítása Zsombolya és Mórahalom település között. A kifejlesztett közlekedési rendszer elektromos mikrobuszokat fog használni a települések összekapcsolására. A kísérleti projekt a meglévő helyi közlekedés életképes alternatíváját próbálja bemutatni, hogy új lehetőségeket vezessen be a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére; megpróbálja felhívni a közvélemény figyelmét az alternatív, nem szennyező közlekedési rendszerek terén. A projekt két helyi tömegközlekedési rendszer fejlesztését javasolja Zsombolya és Mórahalom településeken, amelyek a határon átnyúló közlekedési szolgáltatáshoz kapcsolódhatnak. Zsombolyán az elektromos mikrobuszokat hagyományos módon használják majd a helyi tömegközlekedéshez. Mórahalmon egy új és érdekes tömegközlekedési módot fejlesztenek ki, amely a településre érkező turisták számára is használható lesz. A mórahalmi közlekedési szolgáltatás a hagyományos tömegközlekedést városnézéssel fogja ötvözni. A látogatóknak és helyi lakosoknak egyaránt lehetősége lesz arra, hogy eljussanak a szükséges uticélhoz, valamint arra, hogy végignézzék a legfontosabb turisztikai látnivalókat a városban. A projekt keretében a partnerek megvásárolják a szükséges berendezéseket, és megépítik a szükséges infrastruktúrát: két elektromos mikrobusz, töltőállomás parkolóval, Wi-Fi fa Zsombolyán valamint egy kis elektromos busz, két töltőállomás parkolóval Mórahalmon. A másik fő tevékenység egy figyelemfelkeltő kampány lesz, ahol a partnerek az alacsony szén-dioxid-kibocsátású és alacsony zajszintű közlekedési járművek használatának fontosságát hangsúlyozzák. A kampány keretén belül 12 kulturális és turisztikai rendezvény valamint egy házról házra járó kampány lesz szervezve Zsombolyán és Mórahalomon. A fő célkitűzések mellett, a projekt célja a két település közötti kapcsolat erősítése és a régió kulturális értékeinek népszerűsítése.
A projekt költségvetése:

Partner  Ország  ERFA 

Százaléka az

egész ERFAból 

Önrész  Összes támogatható 

 1 – Zsombolya

önkormányzata

 ROMÁNIA   455 354.26  68.70 %  80 356.64  535 710.90

 2 - MÓRA-TOURIST

Információs és Szolgáltatási

Non-Profit Kft.

 MAGYARORSZÁG  207 404.25  31.29 %  36 600.75  244 005.00
 Teljes    € 662 758,51  100.00 %   € 116 957,39  € 779 715,90

 

Fő projekt eredmény: A Zsombolya és Mórahalom közötti, határokon átnyúló közlekedési rendszer megvalósítása elektromos járművekkel.

Zsombolya:
A vezető partner, Zsombolya, megvalósítási tevékenysége a modern, alacsony szén-dioxid-kibocsátású, alacsony zajszintű helyi és határokon átnyúló közlekedési szolgáltatás kialakítására összpontosít. Az első időszakban kifejleszti a szolgáltatást, majd egy évig biztosítja mindkét szolgáltatás tesztműködését. Zsombolya konferenciát szervez az elektromos járművek és más környezetbarát megoldások használatának népszerűsítésére, a kifejlesztett rendszerek bemutatására és a projekt eredményeinek terjesztésére.
A projekt fő célja egy határokon átnyúló közlekedési rendszer bevezetése Zsombolya és Mórahalom testvértelepülés között, alacsony szén-dioxid-kibocsátású, alacsony zajszintű elektromos járművek felhasználásával.
Az első lépés két elektromos mikrobusz megvásárlása lesz. Zsombolya közbeszerzési eljárást indít 2 mikrobuszra (1 mikrobusz 19+1 üléssel, 1 mikrobusz 14+1+1 üléssel). A közbeszerzési eljárást a vezető partner saját beszerzési részlege hajtja végre a projektmenedzser koordinálása mellett. Minden vonatkozó jogszabály figyelembe lesz véve és be lesz tartva. A közbeszerzési dokumentumok a projekt előkészítése során végzett piackutatáson alapulnak majd, és az elektromos járművekre vonatkozó tanulmányokat is fel fogják használni.
A tevékenység keretén belül a vezető partner személyzete felelős a tömegközlekedési rendszerhez szükséges valamennyi engedély és jóváhagyás megszerzéséért, a nemzeti és uniós jogszabályoknak megfelelően. Zsombolya közvélemény-kutatást végez a helyi igényekről, a helyi útvonal létrehozásához. Legalább 100 személyt kérdeznek meg, személyesen, levélben vagy telefonon. Zsombolya a közintézmények, iskolák, óvodák és fővállalatok képviselőivel is felveszi a kapcsolatot. A felmérés eredményei alapján a vezető partner dönt az útvonalról valamint a menetrendről. A végső döntést a városházán szervezett végső nyilvános meghallgatás után hozzák meg. A menetrendet úgy alakítják ki, hogy a mikrobuszok határokon átnyúló utazáshoz is felhasználhatók legyenek. A zsombolyai hivatal rendelkezik a szükséges gépkocsivezetőkkel, akik vezethetik a mikrobuszokat, rendelkeznek a szükséges vezetői engedéllyel. Az elektromos mikrobuszok ugyanúgy vezethetőek, mint bármely más jármű, nincs szükség speciális képzésre. A tevékenység végére a közlekedési rendszerek készen állnak majd a bevezetésre.
A szükséges engedélyek megszerzését követően Zsombolya elindítja az új tömegközlekedési rendszert Zsombolyán. Az elektromos mikrobuszok egy meghatározott útvonalon és meghatározott menetrend szerint közlekednek majd. A menetrendet és az útvonalat széleskörűen nyilvánosságra hozzák a helyi sajtóban és az önkormányzat honlapján. A mikrobuszok legalább 5 napot közlekednek hetente, 07-17 óra között. A tesztelési időszakot követően és a nyilvános konzultáció eredményei alapján az üzemeltetési időszakot meghosszabbíthatják. A határokon átnyúló utazást hétvégén, legalább havonta szervezik meg. A projektidőszakban 12 utat szerveznek Mórahalomra, amelyek tesztszerepet töltenek be, és a figyelemfelkeltő tevékenységekre, valamint a projekt láthatóságának biztosítására használják majd fel. Az utakat különböző csoportok (gyermekek, fiatalok, különböző intézmények képviselői stb.) számára szervezik. A vezető partner, Zsombolya, különös figyelmet fordít a hátrányos helyzetű csoportokra (rossz szociális helyzetben lévő személyek, szegénységben élő személyek, romák, testi fogyatékossággal élők), és arra ösztönzi őket, hogy Mórahalomra utazzanak. A projektidőszakban több mint 350 személy fogja igénybe venni a szállítási szolgáltatást.
Kommunikáció:
Zsombolya konferenciát szervez a szakemberek és az érdekelt felek számára. A konferencia kettős szerepet fog ellátni: 1. a meghívott szakemberek bemutatják az elektromos járművek és a tiszta energiaforrások előnyeit, valamint a projekt végrehajtásában részt vevő személyzet is megosztja tapasztalatait, 2. a régió meghívott érdekelt felei tájékozódnak a rendszerről és a bekapcsolódási lehetőségekről, valamint arról, hogyan lehet kibővíteni a rendszert a saját településeikre. Ily módon a konferencia elősegíti a projekt eredményeinek terjesztését, valamint kapcsolatot létesít a román és magyar szakemberek és érdekelt felek között. A szakmai konferencián 50 fő vesz részt (25 fő RO-ból és 25 HU-ból).
A projekt keretében a partnerek két nyilvános rendezvényt szerveznek a projekt tevékenységeinek, céljainak és eredményeinek a szélesebb közönséggel való kommunikálására: egy sajtótájékoztatót a projekt kezdetén és egy projektzáró konferenciát az utolsó megvalósítási hónapban. A partnerek a kommunikációs tevékenységet a figyelemfelkeltő kampányra, valamint a projekt láthatóságának biztosítására fogják felhasználni.
Nagyon hatékony kommunikációs eszköz lesz a háromnyelvű weboldal, amely tartalmazza a projekttel kapcsolatos összes szükséges információt, valamint az összes kidolgozott anyagot.
Mindkét partner felelős a saját oldalukon végzett kommunikációs tevékenységekért, az események, ülések bejelentéséért, míg a határokon átnyúló események esetében a közös személyzet tagjai felelősek a munkamegosztás és végzésért. A partnerek közötti belső kommunikáció mellett döntő fontosságú a programhatóságokkal, valamint a külső érdekelt felekkel és a nyilvánossággal folytatott kommunikáció. Az általános cél az, hogy releváns és pontos információk legyenek szolgáltatva minden szereplő és résztvevő számára.
A projekt megfelelő népszerűsítése érdekében az első szakaszban projektnyitó sajtótájékoztatót szervezünk. Az érintett települések, szakértők és regionális média képviselői előtt bemutatjuk a projektek várható eredményeit és a tevékenységeiet. Ezt a mórahalmi projekt partner fogja végrehajtani. Szintén az első időszakban a magyar partner külső szakértők segítségével közös identitást (projektlogó, közös vizuális azonosító elemek) dolgoz ki, amelyet az egész projekt során használnak.
Zsombolya szervezi a záróeseményt, ahol tájékoztatja a sajtót az elért eredményekről, és terjeszti az információt.
Mindkét partner kidolgozza és terjeszti a promóciós anyagokat. Ezek az anyagok tartalmazzák a programok láthatósági elemeit a láthatósági útmutató szerint. Zsombolya által kidolgozott promóciós anyagok: napelemes töltő - 100 darab, zseblámpa - 100 darab, íróeszköz készlet - 100 darab, toll és ceruza készlet - 100 darab, papírzacskók - 100 darab, hirdetőtábla - 1 darab, végleges tábla - 1 db. Magyar partner: roll-up - 2 db, hirdetőtábla - 2, végleges tábla - 2. A felelős partner minden promóciós anyagtípusra egy disztribúciós stratégiát dolgoz ki a legnagyobb hatás elérésének érdekében. Mindkét partner személyre szabja az elektromos járművet, amely kettős szerepet tölt be: népszerűsíti az elektromos járművek használatát, és biztosítja a projekt láthatóságát. A tevékenység magában foglalja a kommunikációs asszisztens költségeit is.
A mórahalmi partner, a Móra Tourist, 12000 röplapot (6000 magyar és 6000 román) és 6600 szórólapot (3300 magyar és 3300 román) fog kidolgozni. A röplapokat és szórólapokat a figyelemfelkeltő kampányok során fogják használni. Ezen felül a magyarországi partner megvalósít egy hanganyagot, amelyet a kisbuszokon játszanak le és Mórahalom turisztikai kínálatát népszerűsíti. A vezető partner 3 újsághírdetést dolgoz ki, amelyeket a helyi újságokban tesznek közzé.
A mórahalmi partner, a Móra Tourist, létrehozza a projekt honlapját. A weboldal a projekt összes eredményét tartalmazza, népszerűsíti a projektet és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, alacsony zajszintű járművek használatát. A weboldal tanulmányokat és információkat is tartalmaz az elektromos járművekről.